For Vietnamese Service. Please.

Xin chào chúng tôi là Công Ty Usmantech
Công Ty Usmantech là Công Ty đang giúp các bạn có ông việc làm hợp pháp tại Hoa Kỳ.
Công Ty chúng tôi không phải là công ty mua bán thẻ xanh mà là Công Ty giúp đỡ để các bạn có thể làm việc ở Hoa Kỳ .
Đôi khi có những khách hàng Việt Nam vì muốn tham gia chương trình lao động di dân EB3 mà phải chi trả một số tiền rất lớn để làm hồ sơ. Điều này hoàn toàn sai lầm.
Công Ty Usmantech của chúng tôi là Công Ty làm việc hợp pháp với chi phí hợp lý cho các thủ tục và nó không làm mất cơ hội của những người có ước vọng đến Hoa kỳ làm việc.
Bất cứ ai trên 18 tuổi , có sức khỏe tốt và có ý định làm việc tại Hoa Kỳ điều có thể nọp hồ sơ tham gia.
Hãy cùng Công Ty Usmantech của chúng tôi thực hiện ước mơ của mình tại Hoa Kỳ.